บริษัท ออสม่า อินเตอร์เทรด(2555) จำกัด

 

 

 

ประวัติและขอบเขตการดำเนินงาน

           บริษัท ออสม่า อินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่  20  มิถุนายน 2545  สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 81/14-15 หมู่ 20 ซ.ไทร์อัมพ์เซ็นเตอร์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม และ เครื่องมือช่าง ฮาร์ดแวร์หลากหลายยี่ห้อ  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม  คณะผู้บริหาร บริษัท ออสม่า อินเตอร์เทรด จำกัด ตระหนักถึงคุณภาพของสินค้า การส่งมอบสินค้าตามกำหนด ราคาสินค้า  ความต้องการของลูกค้า  ตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้า  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายในเขตอุตสาหกรรมภายในประเทศ ท่ามกลางการแข่งขันที่มีความรุนแรง ต้องได้รับการยอมรับเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่างๆ โดยทั่วกัน 

 

 

นโยบายบริษัท 

ส่งมอบตรงเวลา ราคายุติธรรม ลูกค้าพึงพอใจ

 

วัตถุประสงค์บริษัท 

1.              เน้นที่ลูกค้า 

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเชื่อมั่นว่าความอยู่รอดของ บริษัทฯ ขึ้นอยู่กับลูกค้า ทุกคนตระหนักถึง    ความสำคัญของลูกค้า และพยายามทำให้มากกว่าที่ลูกค้าต้องการ 

2.              การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการบริการ คุณภาพสินค้า และราคาสินค้าเป็นกระบวนการสำคัญที่เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงได้มีการจัดอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า       

 

ทั้งนี้การดำเนินการให้ประสบความสำเร็จดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร การให้ความร่วมมือจากพนักงานทุกคนทุกระดับ ในบริษัทฯ ตลอดจนการติดตามปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


 

 


 
 
Online:  2
Visits:  383,772
Today:  13
PageView/Month:  2,075