บริษัท ออสม่า อินเตอร์เทรด(2555) จำกัด

 
ประเภทสินค้า
สายไฟ THAI YAZAKI
สถิติการชม : 12,686 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 13/8/2558
E-00008
สายไฟ THAI YAZAKI

สายไฟ NYY-GROUND 

สายไฟ THW 

สายไฟ NYY

สายไฟ 0.6/1 KV-CV 

สายไฟ VSF 

สายไฟ THW


 
สายไฟ THAI YAZAKI


ลักษณะของสายไฟแต่ละชนิด


1.สายไฟที่ใช้ดูตามอาคาร (Bullding Wire)
  - เป้นสายไฟฟ้าที่มีชนิดฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70 องศา และ ตกัวนำเป็นทองแดงแรงดันไฟฟ้า 
300 V , 600 V ตามมาตรฐานของ ส.ม.อ. (TIS) เช่น สายไฟฟ้าชนิด THW,VAF,VAF-GRD

2. สายไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ (Low voltage power cable)
  - สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิ 70 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดง เช่น สายไฟฟ้า
NYY, NYY-N, NYY-GRD 
  - สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 องสา และ ตัวนำเป็นทองแดง เช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า
0.6/1 KV-CV/XLPE

3. สายไฟฟ้ากำลังแรงดันขนาดกลาง (Medlum voltage power cable)
  -  สายไฟฟ้าที่มีขานดฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดง เช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า ตั้งแต่
1.8/3(3.6) KV-CV/XLPE , 3.6/6(7.2) KV-CV/XLPE , 6/10(12) KV-CV/XLPE เป็นต้น

4. สายไฟฟ้ากำลังแรงดันสูง (HIGH VOLTAGE POWER CABLE)
  - สายไฟฟ้าที่ขนาดชนิดฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดง เช่น สายไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่
12/20(24) KV-CV/XLPE,18/30(36) KV-CV/XLPE, 69KV-CV/XLPE (Copper wire screened) / XLPE และ 
115 KV-CE (Copper wire screened) / XLPE เป็นต้น

5. สายไฟฟ้าควบคุม (Control Cable)
  - สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำตามมาตรฐาน ที่ใช้งานในด้านควบคุมของระบบ ขนาดแรงดัน 600 V-CVV หรือ 0.6/1 KV-CVV
ซึ่งทนอุณหภูมิได้ 70 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดงคือสายไฟฟ้าชนิด CVV-F

6. สายไฟฟ้าชนิดอ่อน (FLEXBLE WIRE)
  - เป็นสายแรงดันต่ำ ขนาดแรงดัน 750 V ชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดง
เส้นอ่อนเหมาะสำหรับงานที่ต้องขับเคลื่อนไปมา เช่น สายไฟฟ้าชนิด VCT, VCT-GRD

7. สายไฟฟ้ามี่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
  - สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ โดยมีอุณหภูมิที่ฉนวนทนได้ 60 องศา , 70 องศา , 90 องศา
105 องศา เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้กับตู้เย็น , ทีวี , เตารีด , แอร์ เป็นต้น เช่นสายไฟฟ้าชนิด VFF , VTF , VSF

8. สายโทรศัพท์
  - สายโทรศัพท์ภายในอาคาร เช่น สายชนิด TIEV , TPEV
  - สายโทนศัพท์ภายนอกอาคาร เช่น สายชนิด AP , AP-FIG-8 , AP-FSF

9. สายชนิดใยแก้ว (Flber Optlc)

10.สายไฟฟ้าชนิดพิเศษ
  - สายไฟฟ้าที่มีเกราะป้องกันการกระแทกอย่างหนัก เช่น สายไฟฟ้าชนิด SWA (STEEL WIRES ARMOR) 
AWA (ALUMNUM WIRES ARMOR), CWA (COPPER WIRES ARMOR)
  - สายไฟฟ้าชนิดที่มีตะกั่วคั่นอีกชั้น เพื่อป้องกันการซึมของน้ำ และ น้ำมัน
  - สายไฟฟ้าชนิดที่กันหนูและปลวก กัดแทะ (Antl Rodent  , Anti Temite)
  - สายไฟฟ้าชนิดทนวงไฟ , ทนไฟ , มีควันน้อย , ไมมีพิษ (FLAME RETARDANT , FIRE RETARDANT , LOW SMCKE FREE HALOGEN)
  - สายไฟฟ้าชนิดตัวนำเป็นอลูมิเนียม มีทั้งชนิดสายเปลือยและสายที่มีฉนวนหุ้ม เช่น AAC , ACSR , THW-A , SAC เป็นต้น

 
Online:  2
Visits:  358,563
Today:  43
PageView/Month:  2,512